• img-responsive

Rèm hạt nhựa tranh Sani

Rèm hạt nhựa tranh dùng trang trí ở cửa lối đi lại trong nhà và cửa trang trí trong không gian phòng thờ ở gia đình và phòng thờ văn phòng..... Rèm hạt nhựa thiết kế những mẫu hình tranh ý nghĩa phong thủy

 SANi cung cấp nhiều mẫu rèm trang trí ngoài những nét độc đáo lạ mắt, SANi cung cấp những mẫu rèm trang trí phù hợp phong thủy cho văn phòng và nhà ở

 

Rèm hạt nhựa tranh trang trí nội thất gia đình

Không gian phòng khách và không gian bên trong phòng khách kết nối với nhau bởi một cửa lối đi chúng ta dùng tấm rèm hạt nhựa tranh Sani vừa có ý nghĩa che chắn tốt còn đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian phòng khách.

 

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh bông hoa hồng phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại

 Mẫu rèm hạt nhựa tranh bông hồng này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh bông hoa hồng phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh bông hồng này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh hai cá chép phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Song Ngư này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh hai cá chép phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Song Ngư này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh chữ Phước phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Chữ Phước này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh đào hạc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại phòng vợ chồng

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Hạc Đào này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh đào hạc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại phòng vợ chồng

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Hạc Đào này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh sen hạc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sen Hạc này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh sen hạc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sen hạc này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Uyên ương phù hợp treo trang trí cửa phòng tân hôn và phòng thờ ngày duyên mới

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Uyên ương này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Điềm Lành phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại trong không gian nội thất

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Điềm Lành này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Song công phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại và phòng vợ chồng

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Song Công này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Song công phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng vợ chồng

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Song Công này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Song hạc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Song Hạc này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Hạc Trúc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Hạc Trúc này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Dừa Biển phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh bông hồng này có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 790.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Gấu trúc phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng trẻ em

Rèm hạt nhựa tranh, trang trí ý nghĩa Phong Thủy

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Gấu Trúc này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

 Rèm hạt nhựa tranh trang trí ý nghĩa phong thủy nội thất

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Tùng Nai phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại trong nội thất gia đình

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Tùng Nai này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 860.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 990.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

 Rèm hạt nhựa tranh trang trí ý nghĩa phong thủy nội thất

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Đầm Sen phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại và phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Đầm Sen này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

 Rèm hạt nhựa tranh trang trí ý nghĩa phong thủy nội thất

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Đầm Sen phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Đầm Sen này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

 Rèm hạt nhựa tranh trang trí cửa lối đi lại nội thất gia đình

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Chim Phường Hoàng phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại trong nội thất

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Chim Phường Hoàng này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

 Rèm hạt nhựa tranh trang trí cửa lối đi lại nội thất gia đình

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Sani cảnh Chữ Phước phù hợp treo trang trí cửa lối đi lại, phòng thờ

 

Mẫu rèm hạt nhựa tranh Chữ Phước này có 2 kích thước phổ thông:

- Ngang 1m x cao 2m giá 820.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 930.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu to hơn 2 kích thước trên giá 500.000 đồng/1m2

   
   
   

 

Liên hệ mua rèm hạt nhựa tranh trang trí nội thất gia đình tại TPHCM khu vực quận 1 và lân cận: 27 Nguyễn Văn Giai, P. Dakao, Q.1 ĐT: 08. 629 38 999 - 0938 57 20 68 - O969 63 1199

 

 

Tags: remcua, rem cua dep, rem trang tri, man cua trang tri, man hat nhua, rem hat nhua, man hat nhua tranh sani, ban man hat nhua, kinh doanh man hat nhua, man hat nhua tphcm, man hat nhua sai gon, man cua sai gon, rem sai gon, o dau ban man hat nhua tranh, man hat nhua tranh cao cap, manh hat nhua tranh dep, manh hat nhua tranh phong thuy, manh cua phong thuy, trang tri manh phong thuy, phong thuy noi that, phong thuy nha dep