• img-responsive

Rèm Ống Nhựa vẽ tranh Sani

Song song với sự xuất hiện của rèm trúc vẽ tranh thì sự sáng tạo trong ý tưởng đã thúc đẩy các nhà thiết kế Sani cho ra đời một bộ sản phẩm độc đáo, đó chính là rèm ống nhựa vẽ tranh như ống trúc. Rèm ống nhựa các ống đều nhau không như ống trúc trên to dưới bé. Dưới nét cọ công phu, tỉ mĩ hoàn thành được những tấm rèm treo cửa đầy mầu sắc này.

 Rèm ống nhựa vẽ tranh Sani là mẫu rèm được kết từ những ống nhựa nhỏ như ống trúc rồi được vẽ tranh sơn màu theo những bức tranh quê hương Việt Nam và những bức tranh trang trí ý nghĩa phong thủy. 

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh hoa đồng tiền treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh song công treo trang trí ở cửa lối đi lại shop thời trang và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh song công treo trang trí ở cửa lối đi lại cửa hàng thời trang và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh cá chép treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh Cá Vàng treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh Mùa cấy bấc bộ treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh Lộc Xuân treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh Phúc Lộc Hội Tụ treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh song công treo trang trí ở cửa lối đi lại,  phòng vợ chồng

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnhVịnh Hạ Long treo trang trí ở văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh làng quê Việt treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh Tình Bạn treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh song công treo trang trí ở cửa lối đi lại và cửa phòng thờ.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

Mành ống nhựa vẽ tranh treo trang trí cửa lối đi lại

Mẫu rèm tranh vẽ trên chất liệu ống nhựa cảnh song công treo trang trí ở cửa lối đi lại văn phòng và gia đình.

 

 Rèm ống nhựa vẽ tranh mỹ thuật như trên chất liệu ống trúc tự nhiên. Có 3 kích thước phổ thông:

- Ngang 80cm x cao 2m giá 320.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 380.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 490.000 đồng

- Giá trên với nền màu trắng, những bức tranh cần vẽ nền sơn màu giá thành cộng 50.000 đồng/1 tấm rèm

- Vẽ kích thước theo yêu cầu lớn hơn 3 kích thước trên giá 250.000 đồng/1m2

   

 

Ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh có 2 địa chỉ tin cậy để bạn có thể mua những tấm rèm trang trí và tấm rèm ống nhựa vẽ tranh phong cảnh làng quê Việt Nam và tranh theo ý nghĩa Phong Thủy

Địa chỉ ở Quận 1 - TPHCM: 27 Nguyễn Văn Giai, P. Dakao, Q.1 ĐT: 08. 629 38 999 - 0938 57 20 68 - O969 63 1199