• img-responsive

Rèm Ống Trúc vẽ tranh Sani

Đó chính là những tấm mành cửa được làm từ trúc tự nhiên. Trải qua các giai đoạn kì công trong suốt quá trình sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, cọng trúc được các nhà họa sỹ thêu vẽ lên thành những bức tranh rèm cửa độc đáo đầy sáng tạo và công phu.

Rèm ống trúc là mẫu rèm truyền thống của làng nghề Việt Nam có từ xa xưa. SANI luôn giữ nền văn hóa truyền thống cho nhiều thế hệ Việt Nam biết và tới nhiều nước trên thế giới biết về một sản phẩm của làng nghề đậm nét nghệ thuật, sáng tạo và có giá thành rất rẻ từ những mẫu rèm trúc SANi dưới thiệu ở dưới đây.

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Hình ảnh thực tế tấm rèm trúc vẽ cảnh dáng mẹ về chợ, một cảnh người mẹ Việt Nam gành đội trên con đường làng.

 

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm trúc vẽ tranh cảnh hoa đồng tiền

 Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh hoa đồng tiền: Có 2 nên là nên ống trúc tự nhiên và nền màu xanh dương

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh hoa đồng tiền:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên cảnh cá chép

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh cá chép:

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cá chép:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh câu được cá (sự thành công đã đến)

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh câu được cá (Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa ): Tranh có 2 nền là nền màu xanh lá và nền màu ống trúc tự nhiên sơn bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cảnh câu được cá:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh cầu quê nền xanh

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh cầu quê: Có 2 nền là màu xanh dương và màu ống trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cầu quê:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc vẽ cảnh cầu quê nền trúc tự nhiên

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh cầu quê: Cảnh này là vẽ nến ông trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

* Rèm trúc vẽ sẽ có nền trúc tự nhiên có sơn lớp dầu bóng, rèm trúc sơn nền màu xanh, rèm trúc sơn nền màu trắng và nền trúc sơn nền màu vàng.....Sơn nền màu gì sẽ tùy vào bức tranh được thiết kế phù hợp.

Như model TT80 này là thí dụ:  nền hình trên màu xanh dương, còn hình bên cành này là nền ống trúc vàng óng của nên ống trúc tự nhiên

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

   

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh sông quê

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh sông quê: Một cảnh con sông ở làng quê Việt Nam có 2 nền là nền màu xanh dương và nền ống trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cảnh sông quê:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh tre cò hội tụ

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Phước Lộc hội tự: Bức tranh có ý nghĩa trang trí về phong thủy có 2 nền là nền sơn màu trắng và nền ống trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh Phúc Lộc Hội tụ:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh song công

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh song công: Bức tranh này trang trí vẻ đẹp hạnh phúc lứa đôi có 3 nền là nền sơn màu trắng, nền sơn màu vàng và nền ống trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh song công:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Mẹ Về Chợ

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh gánh đội: Bức tranh hình bóng người mẹ quê có 2 nền là nền màu ống trúc tự nhiên và nền màu trắng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh dáng bà mẹ quê:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Vịnh Hạ Long

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Vịnh Hạ Long: Bức tranh cảnh đẹp quê hương có 2 nền là nền màu tối như hình bên và hình nền trúc tự nhiên có sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh Vịnh Hạ Long:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Hà Tiên

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Hà Tiên: Bức tranh cảnh đẹp quê hương có 2 nền là nền màu xanh dương và nền ống trúc tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cảnh đẹp Hà Tiên:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Đầm Sen trước nhà

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh đầm hoa sen: Cảnh đẹp miền quê Việt Nam có nền ống trúc bóng tự nhiên

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh hoa sen:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Long Phụng

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Long Phụng sum vầy: Tranh này có 2 nền là nền ống trúc tự nhiên sơn bóng và nền sơn dầu màu vàng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh long phụng sum vầy:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh hươu rừng

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh hươi nai uống nước: Cảnh trang trí ý nghĩa phong thủy có 2 nền là nền màu xanh dương và nền ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh hươi nai uống nước bên bờ suối:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ Phúc Lộc Thọ (tiếng Việt)

 Mành ống trúc vẽ cảnh cây tre phúc lộc thọ

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Phúc Lộc Thọ: Trang treo trang trí ý nghĩa về phong thủy có nền ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh Phúc Lộc Thọ:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc tự nhiên vẽ cảnh Trúc Phước

 

Rèm ống trúc vẽ tranh cảnh chữ Phước tiếng Việt

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Trúc Phước: Tranh treo trang trí ý nghĩa phong thủy có nền ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh trúc phước:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc vẽ cảnh Quê Hương con đường vào làng

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh quê hương: Nét văn hóa con đường về làng của hương Việt Nam

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cảnh quê hương:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc vẽ cảnh Song Hạc đồng xuân

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Song Hạc đồng xuân: Cảnh treo trang trí ý nghĩa phong thủy có 2 nền là nến sơn màu vàng và nên ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh song hạc đồng xuân:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất 

Model tấm rèm ống trúc cảnh cây tre Việt

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh cây tre - cây trúc: Tranh treo ý nghĩa phong thủy có nền ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng.

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh tre trúc:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc vẽ cảnh tùng hạc diên niên

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Tùng Hạc Diên Niên: Tranh treo trang trí ý nghĩa phong thủy

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh tùng hạc diên niên:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc cảnh cá vàng may mắn

 Rèm trúc tranh cá vàng treo trang trí cửa nhà ở gia đình

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh cá vàng may mắn: Tranh trang trí ý nghĩa phong thủy

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh cá vàng:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc ống tự nhiên, phong cách Việt vẽ tranh sơn dầu trang trí nội thất

Model tấm rèm ống trúc cảnh song mã thành công

 

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Song Mã Thành Công: Tranh treo ý nghĩa phong thủy có 2 nền là nền màu trắng và nến ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh song mã thành công:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

 Rèm ống trúc tự nhiên vẽ phong cảnh mùa xuân

Model tấm rèm ống trúc cảnh hoa đào sắc xuân

 

Rèm ống trúc vẽ tranh cảnh chim đào sắc xuân

Mẫu rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh cảnh Hoa Đào Sắc Xuân: Tranh treo ý nghĩa phong thủy có 2 nền là nền màu trắng và nến ống trúc tự nhiên sơn dầu bóng

Tấm rèm trúc tranh này có 3 kích thước phổ thông có sẵn như sau:

- Ngang 0.8m x cao 2m giá 530.000 đồng

- Ngang 1m x cao 2m giá 570.000 đồng

- Ngang 1.2m x cao 2m giá 680.000 đồng

- Giá trên với nền là ống trúc tự nhiên, nhưng nếu vẽ sơn nền giá thành cộng thêm từ 30.000đ - 50.000 đồng; Nếu làm kích thước theo kích thước lớn hơn những kích thước trên theo yêu cầu giá 350.000 đồng/1m2.

Ý nghĩa tranh song mã thành công:

 

Cảnh tấm rèm trúc treo trang trí ở nội thất

   

Liên hệ cửa hàng rèm trang trí ở quận 1: 27 Nguyễn Văn Giai, P. Dakao, Q.1 ĐT: 08. 629 38 999 - 0938 57 20 68 - O969 63 1199

 

Tags: manh truc, rem ong truc, manh ong truc, man truc, manh truc ve tranh, man tranh truc, manh tranh nghe thuat, rem tranh trang tri, rem tranh ong truc, ve tranh tren ong truc, mua ban tranh nghe thuat, tranh truc ve nghe thuat, trang nghe thuat sai gon, ban rem tranh truc, co so manh truc, cua hang rem truc, rem truc ve tranh, rem ong truc cao cap, man ve tranh, manh ong truc cao cap, rem cua trang tri sai gon