• img-responsive

Rèm phòng tắm Sani

SANI cung cấp các loại rèm phòng tắm cao cấp, nhằm che chắn bồn tắm, ngăn nước, trang trí cho phòng tắm thêm lịch sự, đàng hoàng lãng mạn, sang trọng và cao cấp.

Rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu loại 1 từ Thai Lan với nhiều mẫu và hoa văn đẹp để chúng ta trang trí ở phòng tắm có tác dụng ngăn nước và che bồn tắm mỗi khi chúng ta tắm:

Rèm che bồn tắm cao cấp loại 1 Thái Lan

 Sau đây là mẫu sản phẩm rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu loại 1 Thái Lan:

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7166

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

 - Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 540.000 đồng

Hàng cao cấp nhất hiện nay

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7180

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Có hàng

 

Model tấm rèm: SANI - DN007 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7182

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

 

 

Model tấm rèm: SANI - SM-02

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 540.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7184

 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7186

 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 200cm Giá: 480.000 đồng

Ngang 240cm x cao 180cm Giá: 500.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7187

 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7189

 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm:

+ Ngang 180cm x cao 200cm Giá 480.000 đồng

Có hàng

 

 

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7190

 

 - Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7191

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7193

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7194

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7195

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Mới hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7196

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Mới hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7197

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

 

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7199

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7200

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Mới hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7204

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Mới hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7206

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm - Giá: 460.000 đồng

Ngang 240cm x cao 180cm - Giá: 500.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7207

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7208

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - A7210

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - SN2001/2002

Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước

Kiểu màu trắng sọc, kem sọc

Rèm che bồn tắm cao cấp loại 1 Thái Lan

Mẫu rèm phòng tắm SANI - SN2001/2002 treo thực tế trong phòng tắm

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm:

+ Ngang 180cm x cao 180cm giá 460.000 đồng

+ Ngang 180cm x cao 200cm giá 480.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - SN2005/2006

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm giá 460.000 đồng

Ngang 180cm x cao 200cm giá 480.000 đồng

Ngang 240cm x cao 180cm giá 500.000 đồng

Có hàng

 

Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - DN006

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

 Mẫu rèm phòng tắm nhập khẩu số 1 Thái Lan

Model tấm rèm: SANI - V2602 Glassy

 

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu Plastic trong cao cấp, không thấm nước.

- Kích thước tấm rèm: Ngang 240cm x cao 180cm = Giá: 570.000 đồng

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm = Giá 530.000 đồng

Có hàng

 

 

 Rèm phòng tắm Thái Lan  

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7206

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm Giá: 460.000 đồng

Ngang 240cm x cao 180cm Giá: 500.000 đồng

Có hàng

 Rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước  

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7211

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 240cm x cao 180cm  Giá: 500.000 đồng

Có hàng

 Rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7212

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Hết hàng

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7219

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm  Giá: 460.000 đồng

Có hàng

 Rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7217

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Có hàng

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7216

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm  Giá: 460.000 đồng

Có hàng

 Rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước

- Mẫu rèm phòng tắm cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7220

- Kích thước tấm rèm:

Ngang 180cm x cao 180cm  Giá: 460.000 đồng

Có hàng

 

- Mẫu rèm phòng tắm chất liệu vải không thấm nước nhập khẩu từ Thái Lan, kiểu chất liệu vải không thấm nước.

- Model: SANI - A7213

- Kích thước tấm rèm: Ngang 180cm x cao 180cm

- Giá: 460.000 đồng

Có hàng

Đáp ứng nhu cầu với những gia đình chỉ cần tấm rèm có giá thành rẻ hơn ở trên. Sani giới thiệu mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có giá thành rẻ hơn rất nhiều như sau:

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Mẫu rèm chất liệu plastic có văn sổi nổi làm nội bật khi treo trang trí ở phòng tắm.

 

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4044

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4054

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Hết hàng

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4056

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4057

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4059

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Có hàng

Mẫu rèm Plastic treo phòng tắm

Model tấm rèm: SANI - C4061

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Hết hàng

Model tấm rèm: SANI - C4070

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Có hàng

 

Rèm phòng tắm chất liệu nhựa

Model tấm rèm: SANI - C4066

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Hết hàng

Rèm phòng tắm nhựa SANI giá rẻ 

Model tấm rèm: SANI - C4055

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Có hàng

 

 

 

 Rèm phòng tắm nhựa SANI giá rẻ

Model tấm rèm: SANI - C4064

Kích thước: Ngang 180cm x cao 180cm

Giá 320.000 đồng

Hết hàng

 

Liên hệ mua rèm phòng tắm ở quận 1: 27 Nguyễn Văn Giai, P. Dakao, Q.1 ĐT: 08. 629 38 999 - 0938 57 20 68 - O969 63 1199

 

Tags: man phong tam, rem phong tam, rem che phong tam, man che phong tam, remphongtam, manphongtam, rem che bon tam, manbontam, man bon tam, cung cap rem phong tam, rem phong tam thai lan, rem thai lan, noi that thai lan, rem phong tam nhap khau, man phong tam nhap khau thai lan, rem nha tam, man nha tam, rem che nha tam, manh nha tam, rem phong ttam tphcm, man phong tam sai gon, man sai gon