Rèm hạt cườm âm dương Sani

Rèm hạt cườm âm dương mẫu 2 khác mẫu 1 ở chỗ nào? Bạn chú ý mầu trắng của mẫu 1 là hình vuông dài còn mẫu 2 mầu trắng là hình tròn kiểu hình đồng tiền xu tròn. Điểm khác thứ hai nữa là ở mẫu một từ hạt trắng đến hạt trắng cách nhau bởi 3 hạt màu nâu, mẫu hai từ hạt trắng đến hạt trắng cách nhau bởi 2 hạt màu nâu.